QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc dùng thẻ ngân hàng thanh toán qua máy Pos.

 

     

LIÊN HỆ

 - Add: 9 Pasteur, Nha Trang City, Vietnam
 - Tel: +84 2583560909 | +84 2583560707
 - Hotline: +84 963899499
 - Fax: +84 2583562912
 - Email: thucphamsach01@vinasea.com
 - Website: www.3fmart.com